Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Лютий » 1 » «Архітектурна спадщина Волині»
12:39
«Архітектурна спадщина Волині»

Відрадно, що наша Рівненщина, історична Волинь, має такий потужний науковий збірник з архітектури як «Архітектурна спадщина Волині». Побачив світ восьмий випуск (2016). Видання призначене для «наукових працівників, архітекторів, реставраторів архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та студентів». Він є також чудовим джерелом для пізнання нашого краю для кожного мешканця Рівненщини. Ще у кінці 80-х рр. ХХ ст. краєзнавці-бібліографи тішилися, що Рівненська обласна бібліотека отримала книгу з архітектури Петра Ричкова «Дорогами южной Ровенщины» (Київ, 1989). Довгий час ця книга була єдиним джерелом з архітектурної спадщини краю, тому приємною несподіванкою став перший випуск збірника «Архітектурна спадщина Волині» (2008). Наукові збірники укладаються на кафедрі архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та природокористування (науковий редактор доктор архітектури П. А. Ричков).


Знайомтеся – це цікаво!

2008

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; каф. архітектури ; заст. відп. ред. П. Ричков, М. Гіроль. – Рівне : ДМ, 2008. – 146 с.: іл..– Зміст:

Годованюк О. М. Вплив готики на муроване монументальне будівництво Волині кінця ХІІІ-XYI ст.;

Прищепа Б. А. Матеріали до реконструкції історичної топографії Острога доби середньовіччя;

Кравцов С. Р. "Запізнена" готика в архітектурі синагог Волині, Поділля та Галиччини [XYI-XYIII ст.];

Завада В. Т. До історії формування поліських дерев'яних храмів волинського типу;

Ричков П. А. Давня картографія Рівного ХYІІІ - ХІХ ст.;

Прищепа О. П. Планування та забудова міських поселень на Волині в практичній діяльності міських органів самоврядування (ХІХ - початок ХХ ст.);

Ясінський М. М.Польські народні доми на Волині (історико-архітектурний триптих);

Байцар-Артеменко О. В.Спроба встановлення періодів розвитку замкового комплесу у містечку Клевань;

Смолин М. В. Житлові будинки Рівного першої третини ХХ ст. у фондах Державного архіву Рівненської області;

Луц В. Д. Архітектура в іконописі Волині XY-XYI століть;

 Александрович В. С. Житлові будинки групи фільварків Дубного та околиць за описом 1723 року;

Лесик О. В. Економічна рентабільність реставрації, пристосування та експлуатації фортифікаційних комплексів Волині під заклади туризму та відпочинку.

Та інші.

2010

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; каф. Архітектури ; за наук. ред. д-ра архітектури П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2010. – Вип.. 2.– 215 с.– Зміст:

Луц В. Д. Архітектурний стафаж в іконописі Волині XYII - XYIII ст;

Александрович В. С. Волинські та позаволинські нотатки до студій над костьолами українського Правобережжя у XYIII столітті;

Атаманенко В. Б. Двори-фільварки Степанської волості (за інвентарним описом 1614 року);

Годованюк О. М. Ренесанс в архітектурній спадщині Волині XYI - першій половині XYII ст.;

Обарчук А. О.До історії архітектурних пам'яток Межиріча Корецького;

Ричков П. А. Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами;

Сергіюк І. М. Морфологія архітектурного деталювання будівель військового гарнізону м. Рівне 2-ї половини ХІХ - початку ХХ століття;

Blaschke K. Archaiczne schematy przestrzenne w architekturze sakralnej Wolynia: kosciol parafialny w Tajkurach;

Sygowski P. Kiedy Faktycznie wybudowano unickie cerkwie we wsi Karasin [Карасин] i miasteczku Trojanowka [Троянівка] na Wolyniu?;

Чернюшко О. В. Архітектурна спадщина Рівненщини в студентській графіці;

Івашко Ю. В. Роль м. Рівне у спадщині модерну західної архітектурної школи;

Прищепа Б. А. Історична топографія Дубна доби середньовіччя в світлі археологічних джерел;

Нагорнюк О. А.Образ храму в народних уявленнях : (за матеріалами з Рівненського Полісся).

Та інші.

2012

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; каф. Архітектури ; за наук. ред. д-ра архітектури П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип. 3.– 315 с.: іл. – Зміст:

Михайлишин О. Конкурсні проекти генерального плану міста Рівне 1936 року;

Ричков П. Розпланування міста Дубно за картографічними джерелами;

Михайлишин О. VESTIGIA SEMPER ADORA : (до 60-річчя від дня народження професора Петра Ричкова, засновника і наукового редактора збірника наукових праць "Архітектурної спадщини Волині»);

Верговський С. Дослідження давнього житла Полісся;

Кравцов С. Велика синагога в Дубні [18 ст.];

Кужей М. Нова костельна архітектура Волині до початку козацьких воєн [16-18 ст.];

Михайлишин О. Модерністичні тенденції у творчості С. П. Тимошенка "волинського" періоду;

Прищепа О. До історії спорудження Рівненської жіночої гімназії (початок ХХ ст.);

Смолінська О. Архітектура Покровської церкви у Бронниках [Рівненського району. 1754 р.]: данина традиції і новаторський пошук;

Шапран С. Електростанція кн. Любомирського в м. Рівне: спотворена пам’ятка промислової архітектури кін. ХІХ - поч. ХХ ст.;

Луц В. Пожежа палацу Любомирських [1927 р.] у Рівному на сторінках місцевої преси і документів з Дежавного архіву Рівненської області;

Михайлишин О. Невідомі проекти відбудови замку Острозьких-Любомирських в Дубно (1920-30-ті роки);

Прищепа Б. Заселення старої частини міста Рівне в світлі археологічних досліджень;.   

Вибрані наукові праці доктора архітектури, професора Петра Ричкова : [список літератури];

Борщевич В. Перший волинський період діяльності Сергія Прокоповича Тимошенка: здобутки в царині політичного і церковно-громадського життя;

Нагорнюк О.Конструктивні особливості надгробків "Хаток" Північної Волині та Полісся;

Радович Р. Господарські будівлі двору волинян ІІ-ї пол. ХІХ - І-ї пол. ХХ ст. : (за матеріалами рівненської частини етнографічної Волині);

Радович Р. Житло етнографічної Волині ІІ-ї пол. ХІХ - І-ї пол. ХХ ст. : (за матеріалами Рівненщини);  

Свирида Р. Особливості планування садиб на Південному Поліссі та Волині в період ХІХ - початку ХХ ст.;

Смолінська О., Ричков П. Дзвіниця Воскресенського собору в Рівному: до історії спорудження і руйнації.

Та інші.

2014

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; каф. Архітектури та середовищного дизайну ; за наук. ред. д-ра архітектури П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М, 2014. – Вип. 4.– 141 с.: іл. – Зміст:

Ричков П. Корець і Катербург : два урбаністичні експерименти на Волині в кінці XYIII ст.;

Радович Р. Особливості забудови двору та специфіка господарських будівель на Галицькій Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.);

Сінкевич О. Інтеграція театрально-видовищних комплексів в міську структуру на базі історично сформованої театральної мережі м. Рівного;

Сергіюк І. Військовий гарнізон як фактор просторового розвитку повітових міст Волині у другій половині ХІХ початку ХХ ст.;

Пшеничний Ю. Топографія та опис католицької парафіальної забудови у Дубні в кінці XYIII - на початку ХІХ ст.;

Шапран С. Архітектурно-конструктивні вирішення млинів Волині періоду ХІХ- початку ХХ ст.;

Бенедюк П. Церква Собору Пресвятої Богородиці в с. Опарипси : забута пам'ятка чи незнаний твір автора;

Завада В. До проблеми історико-типологічної атрибуції волинських дерев'яних храмів XYI - XYII століть;

Михайлишин О. Архітектура комплексу Волинських торгів 1930-1938 років у Рівному: європейський контекст та сила традиції;

Шапран С. Вплив соціально-економічних чинників на типологію виробничих об'єктів Волині ХІХ - поч. ХХ ст.;

Яцунова Н. Сакральна архітектура німецьких колоністів на Волині в міжвоєнну добу;

Ричков П. «Альбом краєвидів Волині» Генріка Пейера як джерело архітектурної історіографії.

2016

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; каф. Архітектури та середовищного дизайну ; за наук. ред. д-ра архітектури П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М, 2016. – Вип. 5.– 196 с.: іл. – Зміст:

Ричков П. Конкурент Житомира : до історії спроб піднесення Дубна до статусу губернського центру;                   

Ричков П. Містобудівний контекст Рівного в кінці XYIII ст. на плані Я. Я. Бургіньйона;

Михайлишин О. Архітектурно-просторовий розвиток міста Рівне у 1950-1970-х рр.;

Наумець М. Парки архітектурних мініатюр в Україні: особливості та концептуальні рішення;

Михайлишин О. Еволюція образу міського особняка на початку 1920-х років (на прикладі садиби власників пивоварні "Бергшлос" у м. Рівне);

Прищепа О.До історії спорудження банківської будівлі у вимірі культурного життя Рівного на початку ХХ ст.;      

Кравцов С. Велика синагога в Острозі;              

Лесик-Бондарук О. Архітектурно-мистецькі засоби виразності у храмовому будівництві Волині XYII-XYIII століття: маштаби та пропорції споруд;

Пшеничний Ю. Церква Преображення господнього у Дубні: до питання про час будівництва храму і заснування монастиря;

Смолінська О. Інвентаризаційні креслення дерев'яних церков Рівненщини в архівних збірках Держаного архіву Рівненської області;

Бенедюк П. Формотворчі ідеї архітектурного авангарду в творчості Сергія Тимошенка на прикладі садиби в с. Новомильськ;

Та інші.

Збірники можна переглянути у відділі акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

 

Неоніла Кожан

Категорія: Прочитайте про Рівненщину | Переглядів: 552 | Додав: kraeznavzi | Теги: архітектура, історія архітектури, Волинь | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]