Вітаю Вас, Гість
Головна » 2019 » Червень » 19 » Технологія виробництва молока і яловичини
18:48
Технологія виробництва молока і яловичини

Розвиток скотарства нині неможливий без подальшої інтенсифікації, по­глибленої спеціалізації та широкого впровадження у практику досягнень сві­тового науково-технічного прогресу. За цих умов зростають вимоги як до те­єретичної, так і особливо до практичної підготовки спеціаліста, його вміння творчо використовувати одержані знання, знаходити оптимальні рішення найскладніших практичних завдань. У посібнику:
Костенко В. І. Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум : навч. посіб. / В. І. Костенко- К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 400 с.
викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки її обліку відтворення стада, вирощування молодняку, молочної і м’ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки
маточного поголів'я різних напрямів продуктивності та моделювання тех­нологічних процесів виробництва продукції скотарства.
  В основу даного практикума покладено вимоги кваліфікаційної характе­ристики,навчального плану та програми дисципліни «Технологія виробниц­тва молока та яловичини». Його мета — максимально конкретизувати й інди­відуалізувати зміст лабораторно-практичних занять із дисципліни, збільшити час самостійної роботи студента над завданнями та навчити його самостійно аналізувати одержані результати.
Матеріали дисципліни викладено в логічній послідовності. При розробці змісту тем і завдань враховано міжпредметні зв’язки загальнобіологічних та спеціальних дисциплін. Тому в деяких завданнях передбачено вивчення пи­тань з урахуванням одержаних теоретичних і практичних знань суміжних ди­сциплін. Більшість занять зв’язані між собою логікою їх виконання, де на­ступні є продовженням попередніх.
Навчальний посібник розрахований в основному на студентів факульте­тів технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Проте час­тина занять може бути використана при підготовці студентів спеціальностей, які вивчають курс «Основи тваринництва».

Шапірко Л.

 

Категорія: Прочитайте книги | Переглядів: 26 | Додав: texnik | Теги: молоко, практикум, яловичина | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]