Вітаю Вас, Гість
Головна » 2013 » Лютий » 28 » Система державних закупівель в Україні та в країнах ЄС…
16:51
Система державних закупівель в Україні та в країнах ЄС…
 
Новітні технології, без яких вже сучасний світ неможливо уявити, все активніше впроваджуються  в усі сфери нашої діяльності.
Сьогодні для України актуальним є питання реформу­вання системи державних закупівель, внесення змін до законодавчих та нормативних актів з цього питання, адаптація українського законодавства до ви­мог часу і міжнародних організа­цій, до яких наша держава прагне вступити.
   Одне з основних завдань розвитку системи державних закупівель в Україні - створення єдиної елек­тронної системи держзакупівель.
   З 1 січня 2013 року набирає чин­ності норма щодо впровадження в Україні електронного реверсивного аукціону згідно із Законом України від 07.06.2012 № 4917 (далі - Закон №4917). Так, Законом № 4917 внесено відпо­відні зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
   Процедура електронного реверсивно­го аукціону - це процедура закупівлі в електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота), проведення якої за­безпечує оператор електронного май­данчика на сайті в мережі Інтернет у режимі он-лайн, з використанням електронного цифрового підпису. Про це йдеться у статті:
       Дуброва Я. Закупівлі в кіберпросторі – новорічний подарунок для України / Я. Дуброва // Фінансовий контроль – 2012. - № 12. – С. 22-25., 2013. - № 1. – С. 22-25.
   Автор зазначає, що згідно з Програ­мою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» для посилення фінансової й фіскальної дисципліни потрібне прийняття законів про дер­жавні закупівлі та державну допомогу підприємствам відповідно до стан­дартів Європейського союзу та Сві­тової організації торгівлі (Директиви 2004/18/ЄС і 89/668/ЄС Європейсько­го Парламенту та Ради про координа­цію процедур з проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг).
  Крім того, у рамках міжнародної інте­грації, а також дерегуляції діяльності бізнесу й розвитку підприємництва, як передбачено Програмою, потрібна адаптація національного законодав­ства до європейських стандартів, зо­крема у сфері державних закупівель.
   Так, Директива 2004/18/ЄС від 31.03.2004 про координацію проце­дур з проведення тендерів на заку­півлю товарів, робіт та послуг містить опис, зокрема, таких методів закупів­лі, як рамковий договір, центральний орган закупівлі, електронний аукціон або процедура конкурентного діалогу.
   Водночас, як визначено в Директиві 2004/18/ЄС, упровадження повністю електронної динамічної системи заку­півель потрібне для широкого розпов­сюдження закупівель і визначення специфічних правил щодо встанов­лення та керування такою системою, щоб забезпечити чесне ставлення до кожного суб'єкта економічної діяль­ності, який бажає взяти участь у, та­кій закупівлі.
  Автор дає роз’яснення щодо впровадження Закону, роз’яснює що саме передбачає кожна частина статті Закону, розглядає певні аспекти закупівельного процесу, констатує переваги здійснення закупівель на електронному майданчику.
   Автор пише, що електронна сис­тема торгів для міжнародної спільно­ти не є чимось новим та недосяжним і вже функціонує не один рік. Так, у США електронні закупівлі по­чали здійснюватися ще з 1998 року, насамперед для забезпечення вій­ськової галузі.
   Кілька років тому започатковано заку­півлі он-лайн у Швеції, Голландії, Фінляндії, Великій Британії, Португалії (75 % державних закупівель Пор­тугалії є електронними). Прак­тика застосування процедур заку­півель в он-лайн режимі є також у Російській Федерації.
   При цьому в зазначених країнах - різ­ні підходи до здійснення електронних закупівель, як у формі децентраліза­ції, так і шляхом централізованих закупівель для державних потреб.
   Отже, перехід на електрон­ні торги є досить актуальним. Про це ще одна стаття:
      Єрмілова Г. Дерзакупівлі по-європейськи: прозорість, відкритість, справедливість / Г. Єрмілова // Фінансовий контроль. – 2013. - № 1. – С. 50-52.
   І якщо українські фахівці роблять лише перші кроки до реалізації цієї ідеї, то в країнах Європейського Со­юзу вже давно застосовують високі технології.

   Під час створення єдиної системи закупівель Європейського союзу був використаний досвід Сполуче­них Штатів Америки. У країнах Євросоюзу створена єдина система наднаціонального законодавства, основними цілями якої є: оптимізація закупівель для державних потреб при мінімізації витрат; за­безпечення рівних умов конкуренції при укладенні контракту, зокрема забезпечення рівноправної конку­ренції на національних ринках і загалом на ринку ЄС; дотриман­ня вимоги публічності; сприяння здійсненню чесного та відкритого бізнесу; допомога малим і середнім підприємствам в отриманні урядо­вих замовлень.
   Основні інформаційні ресурси, що забезпечують процес закупівель і містять відомості про укладені контракти країн-членів Європей­ського Союзу, мають усі відомості, які стосуються пропозицій про за­купівлі та обов'язково публікуються в офіційному журналі ЄС. Паперова версія цього видання була скасова­на ще 1998 року, і зараз офіційною є електронна база даних «Щоден­ний електронний тендер». База даних ТЕБ випускається на компакт-дис­ках й доступна через мережу Інтернет. Вона щодня поповнюється 500-750 новими оголошеннями і містить деякі відомості про укладе­ні контракти. Більш повні дані про контракти і постачальників зазна­чені в національних інформаційних системах країн, що входять до Євро­союзу. Крім того, існує понад 200 ін­формаційних центрів, які надають довідкові та консультаційні послуги учасникам державних закупівель.  Автор статті розповідає про моделі організації закупівельної діяльності у країнах Євросоюзу: децентралізовану та централізовану; про найефективнішу форму організації великих закупівель товарів, робіт та послуг  - відкриті торги; про предмет та види державних закупівель; про преференції для учасників держзакупівель.

   Ознайомившись з змістом статей, фахівці, які займаються державними закупівлями можуть порівняти систему державних закупівель в нашій країні, і в країнах ЄС, і думаю тільки зітхнуть, бо, хоча в нашій державі і займаються сьогодні питанням реформування цієї системи, але процес цей йде дуже повільно. Єдина електронна система держзакупівель в Україні потихеньку  створюється, але Закон, як зазначають автори, ще не запрацював, а вже потребує удосконалення. Звернувшись до публікацій, читач отримаєте відповіді на багато запитань стосовно процедури електронного реверсивного аукціону і  як згідно Закону мають відбуватися  в нашій країні електронні закупівлі. А поки що, до уваги фахівців Рівненщини, які займаються закупівельним процесом, інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель», паперове видання, яке знаходиться у відділі інформації та документів виробничої тематики (3-й поверх) Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Щоб отримати потрібну інформацію з цього видання, треба бути лише постійним читачем нашої бібліотеки. 

Категорія: Прочитайте журнали | Переглядів: 655 | Додав: texnik | Теги: електронні державні закупівлі, реформування, електронний реверсивний аукціон | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]